Bevidst forbrug

Dette element af vores strategi handler om at formindske presset på naturens råmaterialer ved at maksimere ressourceforbruget og dermed reducere spild af anvendeligetekstiler og materialer. Dette medfører en omstilling i vores design og indkøbsproces, hvor opgaven vil være at undersøge hvilke tekstiler der er tilovers hos hvilke leverandører og efterfølgende hvordan designet skal se ud.Uanset hvor ansvarlig en produktion har været, vil det bæredygtige aspekt væreubetydeligt hvis produktet ender på lossepladsen eller ubrugt bagerst i garderoben. Designstilen i Les Deux har altid fokuseret på rene linjer og klassiske æstetikker, men hvor vedholdenhed og fleksibilitet også har haft en stor betydning. Disse ”slow consumption” karakteristika for holdbarhed bidrager til en bæredygtig brugsfase, hvor produktets nytteværdi maksimeres - en modreaktion til industriens dominerende fast-fashion praksis.

En af grundpillerne i forhold til den bæredygtige udvikling i tøjindustrien er utvivlsomt måden vi køber og forbrugervores tøj på. Undersøgelser viser at 30% af vores tøj i garderoben ikke er blevet brugt i et år men blot ligger og tager plads uden et formål. Denneproblemstilling forsøger vi at imødekomme gennem vores nye koncept Les Deux Rewear som skal danne rammeværket for et mere bevidst tøjforbrug, således at vi kollektivt kan bidrage til en mere bæredygtigindustri.

Platformen muliggør genanvendelse af brugt Les Deux tøj som vi får indleveret, renser, istandsætter og sender videre til nye forbrugereder giver tøjet nyt liv. Dette medfører at tøjets levetid bliverforlænget og de anvendte ressourcer til produktion bliver maksimeret. Dertil, nedsættes risikoen betydeligt for at tøjet bliver smidt ud.

Les Deux Rewear omfatter begrebet cirkularitet som helt fundamentalt drejer sig om at produkter skal anvendes sålænge som muligt og genanvendes i videst muligt omfang efter endt levetid. Detteindsatsområde bevirker at sandsynligheden for at det totale spild bliverreduceret, hvilket er en af essentiel forudsætning for at kunne transformere tøjindustrieni en mere bæredygtig retning.

Et nyt tiltag vi har implementeret, som understøtter det bevidste forbrug, er udvidelsen af vores stabelvarer - tidsløse klassikere i simple farver som har en berettigelse i enhver mandsgarderobe. Disse styles er nøje udvalgt og udgør fast inventar på vores lager uanset sæsonernes trends.

Gå på opdagelse under Les Deuxs Basics og bliv inspireret.