Current language

Materialestrategi

Bæredygtige materialer i vores kollektioner

Materialevalg er en af branchens negative bidragsydere på folk og vores planet, hvorfor vi har udviklet en materialestrategi som understøtter vores bæredygtige udvikling. Vi har konkretiseret vores strategi i form af tre områder; forsigtig brug af kemikalier, genanvendelig fiber-mix og inddragelse af mere bæredygtige materialer, og vi arbejder henimod at miljøet og forbrugerens velbefindende har en minimal negativ påvirkning.

Kemikalier fra tøj kan forurene vandet og skabe allergiske reaktioner men vi stræber efter at adoptere en forsigtighedsforanstaltning i forhold til brug af kemikalier og sikre at der faktisk ingen kemiske rester i tøjet.

Anvendelse af fibre er et andet vigtigt element i vores bæredygtige udvikling. For at kunne øge muligheden for genanvendelse, og dermed minimere udvinding af nye råmaterialer, arbejder vi for at forøge vores brug af rene fibre, såsom linen og Tencel.

Økologisk bomuld

Økologisk bomuld har alle egenskaberne som konventionel bomuld men stammer fra ikke genmodificerede bomuldsplanter. Inge pesticider bliver anvendt i dyrkelsen af planterne, hvilket gavner både miljøet, forbrugerne samt bønderne som dyrker bomulden på markerne. Det sikrer bedste forudsætninger for bøndernes helbred da de ikke bliver udsat for giftige kemikalier samt det forhindrer grundvandet i at blive forurenet. Frugtbarheden og biodiversiteten i jorden bliver bevaret når kun naturlige ressourcer anvendes i dyrkelsen af økologisk bomuld. 

 • 100% GMO fri
 • Dyrket uden giftige kemikalier
 • Sikkert arbejdsmiljø for bønderne
 • Frugtbarhed og biodiversitet bliver bevaret
 • Bionedbrydeligt materiale

Tencel

Tencel er regenererede cellulose fibre som er lavet af bæredygtige træsorter såsom eukalyptus. Udvindingsprocessen kræver lidt eller ingen vanding og pesticider. Materialet bliver lavet ved at nedbryde træ til pulp som dernæst bliver opløst i et ikke giftigt opløsningsmiddel. Tencel bliver produceret i en ”closed loop” proces hvor både opløsningsmidlet og 99% af vandet bliver genbrugt. Til sammenligning med andre regenererede fibre har Tencel en silkeagtig følelse og krøller mindre. Dertil, giver det mulighed for forbedret åndbarhed.

 • Lavet af bæredygtige træsorter
 • Intet brug af giftige kemikalier
 • Opløsningsmiddel og 99% af vandet bliver genanvendt

 Genanvendte materialer

 • Sparer naturlige ressourcer
 • Minimerer spild
 • Bruger mindre energi at producere end nye fibre
 • Nedsætter CO2 udledning

Genanvendt polyester

Dette materiale er lavet af oliebaseret spild hvor PET-flasker er den mest almindelige ressource. Genanvendt polyester hjælper med at forhindre at plastik ender på lossepladser, og kræver væsentlig mindre energi (op til 70%) at producere i forhold til nye polyesterfibre. Dertil, minimerer det behovet for petroleum; en ikke vedvarende ressource.

En anden fordel ved polyester er materialets styrke og tendens til ikke at krølle.

Genanvendt nylon

Nylon er en syntetisk fiber som er lavet af petroleum. Den genanvendte nylon vi bruger i vores materialer, stammer fra efterladte fiskenet (ghost fishnet). Ved at genbruge og genanvende spildte materialer, minimerer vi indvirkningen på miljøet. Denne genbrugsproces kræver mindre energi til sammenligning med nye nylonfibre hvilket i sidste ende mindsker udledningen af CO2. Ved at kombinere naturlige fibre såsom uld og bomuld med genanvendt nylon, styrkes materialet til vores strikvarer.

Upcyclede materialer

Denne slags materialer udgøres af efterladte metervarer på fabrikkerne som blot ligger og samler støv. Dem opkøber vi og giver nyt liv i forskellige kollektioner, og grundet den uforudsigelige og begrænsede mængde skaber dette en eksklusivitet af de færdige produkter. Ved at integrere disse eksisterende metervarer, i stedet for at producere nye, skåner vi naturens ressources og minimere spild.

 • Skåner naturens ressourcer
 • Minimerer spild
 • Nedsætter CO2 udledning

Responsible Down Standard (RDS)

Responsible down standard repræsenterer at indkøb af dun kommer fra gæs og ænder som ikke er blevet udsat for unødvendig skade igennem deres opvækst, og det er forbudt at tvangsfodre dyrene samt fjerne dun og fjer mens de er i live. Denne standard sikrer holistisk respekt for dyrevelfærd fra udrugning til slagtning og understøttes af de fem friheder:

 • Frihed for sult og tørst
 • Frihed for ubehag
 • Frihed for smerte, skade og sygdom
 • Frihed for frygt og angst
 • Frihed til normal adfærd

Ansvarligt dun kommer kun fra gæs og ænder som er opdrættet for deres kød. Dunet spores hele vejen igennem produktion til den endelige fragt via tredjepart and kun produkter med 100% certificerede dun og fjer bærer RDS logoet.

 • Sikrer holistisk respekt for dyrevelfærd
 • Understøtter de Fem Friheder
 • Certificerede RDS dun kommer kun fra gæs og ænder som bliver brugt i madindustrien 

 

 

 

 

Emballage og forsendelsesmateriale

Fra den kommende sæson, Spring 21, begynder vi at udfase brug af konventionel plastik til vores polybags og overgår til kun at benytte genanvendelig plastik fremadrettet. Denne proces omfatter at vi vil bruge restlageret af det konventionelle plastik med henblik på at undgå spild og dernæst fuldt integrere genanvendelig plastisk i fremtiden.

Det samme er gældende for alle forsendelseskasser som vi modtager vores varer i fra leverandørerne rundt omkring i verden. Her har vi igangsat processen i at gå fra almindelige papkasser til FSC certificerede og genanvendt pap i løbet af den kommende sæson. Vores egne forsendelseskasser både til butikker og slutforbruger stammer begge fra FSC certificerede kilder og vi stræber efter at de også bliver skabt af genanvendelig pap fra næste sæson af.

Retail

Alt pakkemateriale I vores butikker, gaveæsker, gavepapir og lignende, er FSC-Mix certificeret hvilket medfører at 70% af materialet stammer fra FSC certificerede skove, og de resterende 30% udgør enten Controlled Wood, pre-consumer/genavendte materialer eller en blanding af de to.

Controlled Wood er klassificeret i overensstemmelse med følgende standarder:

 • Lav risiko for ulovlig skovhugst
 • Lav risiko for overtrædelser af civile rettigheder
 • Lav risiko for at bevaringen af oprindelige værdier overtrædes af nye ledelsesmæssige aktiviteter
 • Lav risiko for at der høstes i områder, hvor der plantes genmodificerede træer