HANDELSBETINGELSER

Disse handelsbetingelser finder anvendelse på køb af varer og ydelser på lesdeux.dk (”Hjemmesiden”) til levering i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne, og du indgår aftale med:

LES DEUX ApS

CVR: 33506465

Raffinaderivej 10, bygning J

2400 København S

customercare@lesdeux.com

(”Os”, ”Vi”, ”Les Deux”) 

1. Aftaleindgåelse

1.1 Når du foretager en bestilling på Hjemmesiden accepterer du samtidig disse handelsbetingelser (”Handelsbetingelserne”). Vi henviser herudover til de almindelige købe- og aftaleretlige regler, herunder reglerne om forbrugeraftaler, i dansk lovgivning, idet disse også finder anvendelse.

1.2 Når du vil foretage en bestilling, vælger du varer ved at føje dem til din indkøbskurv. Du kan se, rette og slette de valgte varer i din indkøbskurv helt frem til det tidspunkt, hvor du klikker på ”Videre til kassen” i hvilken forbindelse du vil blive bedt om at acceptere Handelsbetingelserne.

1.3 Du vil ved kassen blive bedt om at indtaste dit navn, din adresse,  telefonnummer og en e-mailadresse. Du vil endvidere blive bedt om at vælge leveringsform. Du kan her kontrollere, at indholdet af din bestilling svarer til dine ønsker og til sidst ”Fortsæt til sikker betaling”, hvor du skal indtaste dine betalingsoplysninger. Herefter modtager vi din bestilling.

1.4 Vi kan ikke altid garantere, at vi kan levere de varer du finder på vores hjemmeside, indenfor en rimelig tid ligesom der kan være utilsigtede fejl og nedbrud i systemet, som kan medføre fejlskrift og forkerte priser. Derfor er der IKKE indgået nogen bindende aftale mellem dig og os, før du har modtaget en ordrebekræftelse fra os på den mailadresse, som du har oplyst ved bestillingen.

2. Priser og Betaling

2.1 Alle priser på Hjemmesiden er angivet med dansk moms. Der tages forbehold for udenlandske skatter og afgifter, som kan påløbe, hvis du befinder dig uden for Danmark, og som du vil skulle afholde.

2.2 Vi modtager følgende betalingsmidler: Dankort, Visa, Dankort/Visa, Mastercard og Maestro samt Mobilepay, Google Pay og Apple Pay.

2.3 Betalingstransaktionen forestås af en betalingsformidlingsleverandør, idet vi anvender Shopify Payments med godkendelse, der benytter godkendelse via 3D Secure for at sikre sikker betaling. Køb via Mobilepay, Google Pay og Apple Pay benytter egen godkendelsesprocedure. Købet er krypteret, så dine informationer er beskyttet mod tredjepart. Der opkræves et gebyr ved betaling med visse kreditkort svarende til det gebyr, der opkræves af betalingskortudstederen. Gebyret vil blive oplyst i forbindelse med valg af betalingsmiddel.

2.4 Ved modtagelsen af din bestilling, reserverer vi beløbet på dit kort. Vi trækker først pengene på din konto, når varerne afsendes fra vores lager. 

3. Levering

3.1 Varer, som vi har på lager, kan normalt forventes leveret indenfor 1-2 arbejdsdage. Du kan vælge den leveringsform der passer dig bedst:

  • Levering med DAO
  • Levering med GLS (Pakkeshop, GLS Erhverv eller GLS Privat)

Varer leveres til adresser i hele Danmark, dog kun på fastland og bro-faste øer.

3.2 Vi forbeholder os retten til at ændre leveringstypen for en ordre på baggrund af hvilke varer eller hvor mange varer, ordren indeholder. Ændring af leveringstype vil ikke medføre yderligere omkostninger for dig. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, skal de angivne leveringstider anses for vejledende og uden ansvar. 

4. Retur og reklamation

4.1 Vi bestræber os altid på at levere tilfredsstillende produkter, hvorfor vi tilbyder gratis retur af dit køb inden for 30 dage i Danmark uanset årsag (dog ikke fra Grønland og Færøerne). Retur af varer skal altid ske i original stand, dvs. med hangtag, prismærker, skoæsker og lignende intakt. Varen skal sendes til vores lager:

Les Deux ApS

Oldenvej 29A

3490 Kvistgaard

4.2 Du har 24 måneders reklamationsret i overensstemmelse med købelovens regler.

4.3 Hvis du vil reklamere over en mangel, skal du give os meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at du har opdaget manglen. I modsat fald taber du retten til at påberåbe dig manglen. Reklamation senest 2 måneder fra tidspunktet, hvor du bliver opmærksom på fejlen eller manglen ved den leverede vare, vil dog altid blive betragtet som rettidig, jf. dog punkt 4.2.

4.4 Der kan være tilfælde hvor vi vil bede dig returnere den mangelfulde vare, så vi kan undersøge den. Du skal derfor opbevare varen sikkert, indtil du har været i dialog med os og vi har aftalt den videre proces for udbedring af manglen.

4.5 Mangler vil blive udbedret ved ombytning eller refundering af hele eller dele af købesummen. Købelovens regler om mangler finder anvendelse. 

5. Fortrydelsesret

5.1 Du har ret til at fortryde dine køb og træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for en frist på 14 dage. Fortrydelsesfristen på 14 dage regnes fra den dag, hvor du:

·       får varerne i fysisk besiddelse, når det drejer sig om køb af varer, eller

·       får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om køb af flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.

5.2 For at udnytte din fortrydelsesret, skal du meddele os det i en utvetydig erklæring (eks. ved brev eller via e-mail). Du kan gøre dette ved at sende os en e-mail med dit navn, ordrenummer og klar angivelse af, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret for hele eller dele af ordren. Du kan benytte standardfortrydelsesformularen nederst på siden eller tilgå den her.

5.3 Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Du kan ikke fortryde købet blot ved at nægte at modtage din ordre uden at give os den i punkt 5.2 udtrykkelige meddelelse herom. Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi din betaling, som vi har modtaget fra dig vedrørende det fortrudte køb, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end den billigste tilbudte standardlevering). Vi refunderer din betaling uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om, at du gør fortrydelsesretten gældende, se dog nærmere nedenfor.

5.4 Vi gennemfører tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i en anden tilbagebetalingsmetode.

5.5 Vi kan udskyde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget de varer retur fra dig, som er omfattet af det fortrudte køb, eller du selv har fremlagt dokumentation for, at du har returneret varerne til os, alt efter hvad der sker først. Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering end den håndtering, som har været nødvendig for at du kunne vurdere varen(e).

6. Gavekort

6.1 Det er muligt at købe gavekort på Hjemmesiden. Ved køb af gavekort accepterer du samtidig Handelsbetingelserne. Gavekort kan købes og benyttes til varekøb online på Hjemmesiden såvel som i vores fysiske butikker.

6.2 Betaling af gavekort kan kun ske via betalingsmidlerne nævnt i punkt 2.2, ovenfor. Gavekortet udstedes af Les Deux ApS.

6.3 Gavekortet kan bruges til at betale hele eller en del af din samlede ordre. Hvis gavekortets værdi ikke dækker det samlede beløb på den ønskede ordre, kan differencen på ordren betales ved anvendelse af de øvrige accepterede betalingsmetoder, som fremgår ovenfor under punkt. 2.

6.4 Hvis din ordre på Hjemmesiden indeholder både gavekort og fysiske varer, vil gavekortbeløbet blive trukket fra din konto på købstidspunktet, mens beløbet for de fysiske varer vil blive trukket fra din konto ved afsendelse af varerne, i overensstemmelse med Handelsbetingelserne.

6.5 Gavekortet sendes elektronisk og kan anvendes straks efter udstedelsestidspunktet.

6.6 Gavekortet er gyldigt i 3 år fra købsdatoen. Ved køb af gavekort er du underlagt og har samme adgang til fortrydelsesretten som angivet ovenfor under pkt. 5. Når gyldighedsperioden er udløbet, kan gavekortet ikke benyttes til varekøb, men det kan dog indløses uden gebyr fra datoen for udløb og nul-tolv (0-12) måneder frem. Gavekort ældre end fire (4) år fra købsdatoen kan ikke benyttes, genaktiveres eller indløses til kontanter.

6.7 Vi påtager os intet ansvar for udstedte gavekort, idet du som kunde selv bærer ansvaret for gavekortet og dermed risikoen for gavekortets bortkomst, tyveri, misbrug eller lignende.

6.8 Les Deux forbeholder sig retten til løbende og uden varsel at foretage ændringer i vilkårene for gavekort. De til enhver tid gældende betingelser og vilkår er at finde på Hjemmesiden.

6.9 Såfremt du har spørgsmål vedrørende dit gavekort, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice på følgende e-mail: customercare@lesdeux.com 

7. Forbehold

7.1 Der kan forekomme tekniske eller typografiske fejl på Hjemmesiden. Vi kan derfor ændre Hjemmesiden uden varsel ligesom vi forbeholder vores rettigheder i tilfælde af sådanne fejl.

7.2 Vi kan uden varsel ændre Handelsbetingelserne for alle fremtidige ordrer fra Hjemmesiden. 

8. Forespørgsler og klager

8.1 Har du nogen spørgsmål, kommentarer eller ønsker at klage over en varer, du har købt på Hjemmesiden, opfordrer vi dig til at kontakte os skriftligt, hvorefter vi vil behandle din henvendelse.

8.2 Kan vi ikke finde en løsning, har du også ret til at indgive en klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus her.

8.3 Forbrugere med bopæl i et andet EU land kan også klage via EU kommissionens online klageplatform: http://ec.europa.eu/odr.

9. Immaterielle rettigheder

9.1 Indholdet på Hjemmesiden såvel som til produkterne, der forhandles på Hjemmesiden, er beskyttet af bl.a. Les Deux’ ophavs-, design- og varemærkerettigheder samt ophavsret tilhørende vores licensgivere. Det gælder såvel funktioner, software, tekster, billeder, videoer, lyd, brands, designs og lignende. Du må ikke kopiere, ændre, offentliggøre eller genudgive materiale fra Hjemmesiden.

9.2 Indholdet på Hjemmesiden må ikke reproduceres eller gemmes. Hvis du ønsker at bruge dele af indholdet på Hjemmesiden eller andet materiale indehavet af os, skal du have tilladelse fra Les Deux, før eventuel brug heraf.

9.3 Navnet LES DEUX® og mærket II® og alle relaterede navne, logoer, produkter og designs såvel rettighederne hertil er indehavet af Les Deux og må ikke bruges uden forudgående skriftlig tilladelse fra Les Deux.

10. Force Majeure

10.1 Du accepterer, at i tilfælde af hændelser, der er uden for vores rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til strejker, lockouter eller anden form for faglige konflikter (uanset om de involverer vores arbejdsstyrke eller andre parter), mangler hos transportnetværk, naturkatastrofer, pandemier (herunder COVID-19 i nuværende kendte former samt eventuelle fremtidige varianter, der måtte opstå og forårsage produktionsforsinkelser eller leveringsudfordringer), krig, optøjer, civile uroligheder, forsætlig skade, overholdelse af lov eller regeringsbekendtgørelse, regel, bestemmelse eller instruks, vanskeligheder med at opnå godkendelser, i særdeleshed import- og eksportlicenser, ulykke, nedbrud for anlæg eller maskiner, energimangel, brand, oversvømmelse, storm eller forsømmelser hos leverandører eller underleverandører, som forhindrer rettidig opfyldelse af Aftalen ("Force Majeure"), kan leveringstidspunktet for vores ydelser blive forlænget med det tidsrum, som Force Majeure-begivenheden og dens indvirkning strækker sig til. Vi vil straks underrette dig om leveringsforsinkelse i tilfælde af Force Majeure. 

11. Vores brug af dine personoplysninger (PRIVATLIVSPOLITIK)

11.1 For at vi kan indgå og opfylde aftalen med dig, registrerer og behandler vi personoplysninger om dig, herunder oplysninger om: 

  • Dit navn 
  • Din adresse 
  • Dit telefonnummer 
  • Din e-mail

Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik, som du finder her [indsæt link]. 

12. COOKIES

12.1 Vi anvender cookies på hjemmesiden. Læs nærmere om anvendelsen af cookies i vores betingelser herfor: [indsæt link].

 

 

 

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

 
Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

- Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail-adresse af den erhvervsdrivende selv]:
 

- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
 

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

- Dato

(*) Det ikke relevante udstreges

(Lov om forbrugeraftaler, bilag 3, som tilgængelig her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/1457#Bil3)