Bæredygtighed

Overordnet bæredygtighedsstrategi

I forbindelse med vores bæredygtige udvikling har vi udarbejdet en omfattende strategi som tager udgangspunkt i tre fokusområder; materialestrategi, bevidst forbrug og ansvarlig styring af forsyningskæder. Denne strategi er en fundamental del af Les Deuxs fremtid og repræsenterer en langvarig proces som konstant optimeres og finpudses med henblik på at skabe så bæredygtig og ansvarlig en organisation som muligt. De tre fokusområder er specifikt udvalgt da de favner bredt og imødekommer vores ønske om en bæredygtig transformation på tværs af virksomhedens indsatsområder. De to første fokusområder er blevet implementeret hvor vi mangler det tredje og sidste som samtidig er det mest omfattende, ikke desto mindre, arbejder vi på højtryk for at få den integreret.

Fokusområde 1: Materialestrategi

Materialevalg er en af branchens negative bidragsydere på folk og vores planet, hvorfor vi har udviklet en materialestrategi som understøtter vores bæredygtige udvikling. Vi har konkretiseret vores strategi i form af tre områder; forsigtig brug af kemikalier, genanvendelig fiber-mix og inddragelse af mere bæredygtige materialer, og vi arbejder henimod at miljøet og forbrugerens velbefindende har en minimal negativ påvirkning.

Kemikalier fra tøj kan forurene vandet og skabe allergiske reaktioner men vi stræber efter at adoptere en forsigtighedsforanstaltning i forhold til brug af kemikalier og sikre at der faktisk ingen kemiske rester i tøjet.

Anvendelse af fibre er et andet vigtigt element i vores bæredygtige udvikling. For at kunne øge muligheden for genanvendelse, og dermed minimere udvinding af nye råmaterialer, arbejder vi for at forøge vores brug af rene fibre, såsom linen og Tencel.

Læs mere

Fokusområde 2: Design for bevidst forbrug

Dette element af vores strategi handler om at formindske presset på naturens råmaterialer ved at maksimere ressourceforbruget og dermed reducere spild af anvendelige tekstiler og materialer. Dette medfører en omstilling i vores design og indkøbsproces, hvor opgaven vil være at undersøge hvilke tekstiler der er tilovers hos hvilke leverandører og efterfølgende hvordan designet skal se ud. Uanset hvor ansvarlig en produktion har været, vil det bæredygtige aspekt være ubetydeligt hvis produktet ender på lossepladsen eller ubrugt bagerst i garderoben. Designstilen i Les Deux har altid fokuseret på rene linjer og klassiske æstetikker, men hvor vedholdenhed og fleksibilitet også har haft en stor betydning. Disse ”slow consumption” karakteristika for holdbarhed bidrager til en bæredygtig brugsfase, hvor produktets nytteværdi maksimeres - en modreaktion til industriens dominerende fast-fashion praksis.

Læs mere

Fokusområde 3: Ansvarlig styring af forsyningskæder

Ansvarlig styring af forsyningskæder handler om at skabe retfærdige, sikre og lovlige arbejdsforhold for alle som vi gør forretning med, og at vi tager ansvar for vores handlinger hele vejen igennem vores forsyningskæde. Det kræver en fundamental forståelse af nødvendigheden heraf i hele organisationen samt det overordnede formål med denne omstilling. Den enorme mængde af processer der er sammenhængende med en mere ansvarlig forsyningskæde og optimeringen heraf, er en løbende proces som tager tid, men vi vil tage ansvar for vores aktiviteter ved at implementere grundig ”due diligence” hos vores leverandører. Vi kortlægger mulighederne for at skabe et tillidsfuldt netværk af eksperter indenfor dette område som kan udføre professionelle inspektioner og rapportere tilbage til os, så vi kan sikre os at vores leverandører overholder de indgåede kontrakter og politikker.

Sustainable Development Goals

De 17 Verdensmål (sustainable development goals) er verdens “blueprint” eller perspektivplan for fred og velstand for folket og planeten, med et formål om at skabe en bedre fremtid i 2030.

Hos Les Deux, arbejder inklusivt med disse udviklingsmål da vi mener at det kollektive samarbejde er essentielt for at gøre en signifikant forskel.

Sidste år, da vi startede vores bæredygtige udvikling, udforskede vi alle 17 Verdensmål og kortlagde de respektive mål og indikatorer, med henblik på at integrere dem der er mest relevante og egnede til vores virksomhed og den industri som vi arbejder i. På nuværende tidspunkt, er vores bæredygtige udvikling korreleret til to Verdensmål; responsible production and consumption, and life below water. Ydermere, arbejder vi konstant på at integrere flere Verdensmål og vi forventer at tilføje flere i løbet af 2020.

SDG 12 – Responsible consumption and production

Vores første skridt hen imod arbejdet med SDG 12, var lanceringen af vores upcycling kollektion som udelukkende er lavet af overskudsmaterialer og derved ultimativt nedsætter behovet for at skulle udvinde yderligere råmaterialer fra naturen.

Vores seneste aktivitet i forhold til det ansvarlige forbrug, er lanceringen af Les Deux Rewear som er en platform til genanvendelse af brugt Les Deux tøj. Dette opfordrer til at vi ikke smider tøj ud når det ikke bruges længere men giver det videre så det skaber glæde og gavn hos andre mennesker.

SDG 14 – Life below water

Livet under vand er truet og udsat som aldrig før, hvorfor vi har engageret os i at reducere marineforurening af alle slags. Vores første initiativ var at reducere vores plastikforbrug af polybags med 50% på vores T-shirts, ved blot at folde produktet i halv hos vores leverandører. Dernæst, indgik vi et samarbejde med det spanske brand Eco Alf hvor vi sammen producerede en jakke af 100% genanvendt polyester som udelukkende stammer fra plastikflakser i verdenshavene.