Bæredygtighed

"Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”

Dette er den mest anvendte definition som vi stræber efter at harmonisere med, i alt hvad vi gør. For at opnå disse ambitioner, har vi transformeret vores mindset som har banet vejen til en ny og mere bæredygtig retning som ultimativt definerer fremtiden af vores virksomhed, industri og globale tilstedeværelse.

Vi har udarbejdet en omfattende bæredygtighedsstrategi som har fokus på tre elementer; ansvarlig styring af forsyningskæder, materialestrategi og design for bevidst forbrug.

Ansvarlig styring af forsyningskæder

Ansvarlig styring af forsyningskæder handler om at skabe retfærdige, sikre og lovlige arbejdsforhold for alle som vi gør forretning med, og at vi tager ansvar for vores handlinger hele vejen igennem vores forsyningskæde. Det kræver en fundamental forståelse af nødvendigheden heraf i hele organisationen samt det overordnede formål med denne omstilling. Den enorme mængde af processer der er sammenhængende med en mere ansvarlig forsyningskæde og optimeringen heraf, er en løbende proces som tager tid, men vi vil tage ansvar for vores aktiviteter ved at implementere grundig ”due diligence” hos vores leverandører. Vi kortlægger mulighederne for at skabe et tillidsfuldt netværk af eksperter indenfor dette område som kan udføre professionelle inspektioner og rapportere tilbage til os, så vi kan sikre os at vores leverandører overholder de indgåede kontrakter og politikker.

For at lykkes med dette, vil vi i stigende grad monitorere vores forsyningskæde og dermed øge den overordnede transparens. Disse initiativer er understøttede af vores ”code of conduct” med særlig fokus på sikker produktion, anti-slavery og anti-child labor. Hvis vi opdager nogen form for brud på kontrakten, igangsætter vi øjeblikkeligt an kriseplan og efterforsker samtlige tilhørende parametre med henblik på at løse problemerne så hurtigt som muligt samt i alle parters bedste interesse.

Materialestrategi

Materialevalg er en af branchens negative bidragsydere på folk og vores planet, hvorfor vi har udviklet en materialestrategi som understøtter vores bæredygtige udvikling. Vi har konkretiseret vores strategi i form af tre områder; forsigtig brug af kemikalier, genanvendelig fiber-mix og inddragelse af mere bæredygtige materialer, og vi arbejder henimod at miljøet og forbrugerens velbefindende har en minimal negativ påvirkning.

Kemikalier fra tøj kan forurene vandet og skabe allergiske reaktioner men vi stræber efter at adoptere en forsigtighedsforanstaltning i forhold til brug af kemikalier og sikre at der faktisk ingen kemiske rester i tøjet.

Anvendelse af fibre er et andet vigtigt element i vores bæredygtige udvikling. For at kunne øge muligheden for genanvendelse, og dermed minimere udvinding af nye råmaterialer, arbejder vi for at forøge vores brug af rene fibre, såsom linen og Tencel.

Design for bevidst forbrug

Dette element af vores strategi handler om at formindske presset på naturens råmaterialer ved at maksimere ressourceforbruget og dermed reducere spild af anvendelige tekstiler og materialer. Dette medfører en omstilling i vores design og indkøbsproces, hvor opgaven vil være at undersøge hvilke tekstiler der er tilovers hos hvilke leverandører og efterfølgende hvordan designet skal se ud. Uanset hvor ansvarlig en produktion har været, vil det bæredygtige aspekt være ubetydeligt hvis produktet ender på lossepladsen eller ubrugt bagerst i garderoben. Designstilen i Les Deux har altid fokuseret på rene linjer og klassiske æstetikker, men hvor vedholdenhed og fleksibilitet også har haft en stor betydning. Disse ”slow consumption” karakteristika for holdbarhed bidrager til en bæredygtig brugsfase, hvor produktets nytteværdi maksimeres - en modreaktion til industriens dominerende fast-fashion praksis.

Sustainable Development Goals

De 17 Verdensmål (sustainable development goals) er verdens “blueprint” eller perspektivplan for fred og velstand for folket og planeten, med et formål om at skabe en bedre fremtid i 2030.

Hos Les Deux, arbejder inklusivt med disse udviklingsmål da vi mener at det kollektive samarbejde er essentielt for at gøre en signifikant forskel.

Sidste år, da vi startede vores bæredygtige udvikling, udforskede vi alle 17 Verdensmål og kortlagde de respektive mål og indikatorer, med henblik på at integrere dem der er mest relevante og egnede til vores virksomhed og den industri som vi arbejder i. På nuværende tidspunkt, er vores bæredygtige udvikling korreleret til to Verdensmål; responsible production and consumption, and life below water. Ydermere, arbejder vi konstant på at integrere flere Verdensmål og vi forventer at tilføje flere i løbet af 2020.

SDG 12 – Responsible consumption and production

Vores første skridt hen imod arbejdet med SDG 12, var lanceringen af vores upcycling kollektion som udelukkende er lavet af overskudsmaterialer og derved ultimativt nedsætter behovet for at skulle udvinde yderligere råmaterialer fra naturen.

SDG 14 – Life below water

Livet under vand er truet og udsat som aldrig før, hvorfor vi har engageret os i at reducere marineforurening af alle slags. Vores første initiativ var at reducere vores plastikforbrug af polybags med 50% på vores T-shirts, ved blot at folde produktet i halv hos vores leverandører. Dernæst, indgik vi et samarbejde med det spanske brand Eco Alf hvor vi sammen producerede en jakke af 100% genanvendt polyester som udelukkende stammer fra plastikflakser i verdenshavene.